Unikátní projekt na podporu mobility budoucnosti, kde se propojuje veřejný a soukromý sektor

COMING SOON

Mobility Innovation Hub reaguje na aktuální výzvy a trendy v oblasti mobility. Usiluje o posílení  konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím spolupráce orgánů veřejné správy, regionálních inovačních struktur, vědeckých institucí a soukromých partnerů.

Do tematického rámce MIH spadají oblasti jako autonomní řízení a umělá inteligence, digitalizace a konektivita, čistá mobilita, chytrá výroba, logistika a služby související s mobilitou. Díky technologické inkubaci inovativních projektů, jejich rychlému testování a implementaci projekt napomůže tomu, aby se Česko stalo jedním z globálních center inovací v mezisektorové oblasti mobility.

INKUBACE

Inkubace start-upů a inovativních nápadů z oblasti mobility

PARTNERSTVÍ

Utváření a rozvoj partnerství, podpora podnikatelského prostředí

EXPERTÍZA

Rozvoj expertních znalostí v nových & disruptivních technologiích

INOVACE

Přilákání globálních inovací do České republiky a zvýšení její konkurenceschopnosti

Cílem MIH je zachytit inovativní technologické projekty s dobrým byznysovým potenciálem, a to již od raného stádia vývoje. K inkubaci se tedy mohou hlásit jak existující start-upy (do 3 let stáří), tak také zcela nové podnikatelské nápady.

Inkubace představuje souhrn podpůrných nástrojů, které začínající firmě pomohou rozvíjet inovativní produkt či službu a úspěšně se uchytit na trhu. Jde jak o konzultační a poradenské služby, tak také o přímou finanční podporu inkubovaným start-upům

VÝZVY K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K INKUBACI 
Právě pro Vás připravujeme první výzvu pro přihlášení Vašeho projektu do inkubačního programu MIH.
 
Máte-li zájem o více informací, ozvěte se nám na e-mail mih@czechinvest.org, případně prostřednictvím formuláře níže, a my Vám dáme vědět, jakmile bude první výzva spuštěna.
 
Partnerství mezi veřejným sektorem, soukromými firmami a vědeckými institucemi je základním stavebním kamenem Mobility Innovation Hub. Jen díky zapojení partnerů napříč sektory může dojít k úspěšné implementaci projektu a k efektivní podpoře inovativních řešení.

Ať už jde o propojování start-upů s potenciálními investory, ověřování vyvíjených řešení v průmyslové praxi či vytváření specializované komunity stakeholderů, aktivity MIH budou spoluutvářeny ve vzájemné spolupráci veřejného sektoru (na státní i regionální úrovni), soukromých firem a zástupců akademické sféry.

ZÁJEMCI O PARTNERSTVÍ

 

Možností spolupráce v rámci MIH existuje celá řada, od finančního zapojení a expertní přínos přes marketingové či mediální partnerství až po umístění aktivit MIH do některého z regionů ČR. Partnerství je otevřeno velkým i malým podnikům, a to ze všech oblastí relevantních pro rozvoj mobility budoucnosti. 

Máte-li zájem se o projektu Mobility Innovation Hub dozvědět více, neváhejte kontaktovat náš přípravný tým prostřednictvím formuláře níže.

MIH PODPORUJÍ
Mobility Innovation Hub je připravován Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest v souladu s cíli inovační strategie Czech Republic: The Country for the Future.

MIH dále odráží priority stanovené v Memorandu o budoucnosti automobilového průmyslu, které v roce 2017 podepsala Vláda ČR  se Sdružením automobilového průmyslu. Stejně jako pro samotnou implementaci projektu byla také při jeho nastavování klíčová spolupráce se zástupci průmyslu a regionů napříč ČR.

infomail: mih@czechinvest.org

KONTAKTNÍ OSOBY:

Berenika Bořecká

Manažerka projektu

berenika.borecka@czechinvest.org

Karolína Konicarová

Manažerka pro mobilitu

karolina.konicarova@czechinvest.org